Informacja dla mikroprzedsiębiorstw

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przewidziano środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Jest to uzupełnienie oferty pomocy dla mikroprzedsiębiorców dostępnej w ramach programów operacyjnych polityki spójności. Budżet tego działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 1 mld EUR i jest podzielony na województwa. Pomoc jest kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących albo zakładających mikroprzedsiębiorstwa, których miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się na obszarach wiejskich. Wsparcie polega na refundacji części kosztów inwestycji oraz części tzw. kosztów ogólnych.

W związku z ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013 (od 26.09.2011 r. do 7.10.2011 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpowszechnia ulotkę zawierająca podstawowe informacje na temat działania, w tym możliwości aplikowania o pomoc.

Ulotka została zaprojektowana z myślą o podmiotach, które poszukują informacji na temat wsparcia z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw. Zawiera podstawowe informacje, istotne z punktu widzenia osoby szukającej odpowiedniego instrumentu wsparcia. Założono, że ma ona funkcjonować jako ulotka elektroniczna (e-ulotka) – zastosowano w niej przekierowania do odpowiednich miejsc na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

e-ulotka


Aktualności

Powiązane artykuły