Newsletter Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi

Szanowni Państwo, wracamy po urlopowej przerwie. W dalszym ciągu zachęcam Państwa do przesyłania do nas informacji o planowanych przez was wydarzeniach – będziemy je rozsyłać do organizacji z powiatu gołdapskiego i do zaprzyjaźnionych mediów.
Dziś szczególne zaproszenie od Justyny Charkiewicz do rozpoczęcia procesu konsultacji Programu Współpracy gminy Gołdap na rok 2012. Wyślijcie państwo ankiety, gdyż to pomoże nam wszystkim w przygotowaniu lepszego programu.
Zbigniew Mieruński

Zaproszenia, spotkania, szkolenia

Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi zachęca do korzystania z indywidualnego doradztwa specjalistycznego np. w zakresie prowadzenia księgowości, rozwoju organizacji, porad prawnych, itp. Zainteresowanych prosimy o kontakt: aktywnagoldap@wp.pl – korzystanie z doradztwa jest bezpłatne.

***

Szanowni Państwo – serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej propozycji działań/zadań, które planujecie Państwo realizować w Waszych organizacjach w roku 2012.
Ankiety prosimy nadsyłać na adres emailowy: fundusze@goldap.pl z dopiskiem w temacie ,,Zadania 2012” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 w terminie do: 2 września 2011r.

***

Serdecznie dziękuje – Justyna Charkiewicz – pełnomocnik Burmistrza Gołdapi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegóły wraz z ankietą…

***

Urząd Miejski w Gołdapi i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w ramach ogólnopolskiego projektu „Decydujmy Razem” przygotowują opracowanie pod nazwą: ,,Gminny Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gołdapi”. Więcej…

 

Dotacje, konkursy:

„Równać Szanse” – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego!
W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).Celem projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13 – 19 lat) z małych miejscowości. Termin składania wniosków mija 11 października 2011 roku. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszasne.pl

***

Konkurs grantowy Programu RITA – nabór wniosków do edycji jesiennej otwarty! Projekty na współpracę z krajami Europy Wschodniej, mogą dotyczyć m.in. tematyki zmian systemowych, spraw społecznych i edukacji, rozwoju samorządności i społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości, praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego itp. Szczegóły…

***

Program Kultura: Krótko- i długoterminowe projekty współpracy – Komisja Europejska udostępniła formularze wniosków na nabór 2011 krótko- i długoterminowych projektów współpracy – obszar 1.1 oraz 1.2.1 Programu Kultura. Termin składania wniosków upływa 5 października 2011 r. Szczegóły…

 

Lektury obowiązkowe:

Liderzy z Ukrainy w powiecie gołdapskim. Więcej…

***

Polacy o organizacjach
Polacy mają do organizacji pozarządowych stosunek niejednoznaczny. Coraz więcej osób wierzy w ich uczciwość i dostrzega wpływ na rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym. Większość badanych uważa, że lepiej rozwiązuje one problemy społeczne niż instytucje. Więcej…

***

Serwis pozarządowy naszego województwa. Więcej…


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Newsletter Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi

 1. Dyr. Fundacji

  Czy goldap.org.pl jest stroną non-profit? Jeśli tak to również chciałbym opublikować newsletter mojej fundacji, na innych witrynach często karzą za takie publikacje płacić, ale Państwo chyba wszystko publikują za darmo z tego co słyszałem? Proszę o odpowiedź na e-mail

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Zdecydowanie jesteśmy stroną komercyjną, reklamy są płatne, bądź barterowe. Natomiast, jeśli informacje od ngosów mogą dać korzyść gołdapianom (np. fundusze do wykorzystania w aspekcie krzewienia demokracji obywatelskiej), to póki co dajemy bezpłatnie. Jeśli organizacja jest rzeczywiście non profit i działa na terenie powiatu gołdapskiego (bo znam fundację, które mają np. fundusze poręczeniowe, albo prowadzą działalność consultingową na rzecz przedsiębiorców). Od innych organizacji bierzemy informacje o programach wartych wykorzystania na naszym terenie. Może to być np. MSZ, który ogłosił niedawno program transgraniczny, Fundacja Edukacja dla Demokracji z programem RITA, albo Fundacja im. Batorego, której programy mogą dotyczyć każdego regionu. Jest zresztą u nas link NGO.
   Inna rzecz, są projekty dla ngosów, które w kosztach kwalifikowanych przewidują płatną promocję.
   Co do reklam, to warto je u nas zamieszczać, bo jak na ośmiomiesięczne funkcjonowanie naszego portalu mamy nadspodziewanie dużo wejść specjalnych dziennie.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...