Na sesji jak na Zarządzie

sesja_powiat_08_11Piątkowa sesja Rady Powiatu Gołdapskiego nie wykroczyła raczej poza tematy poruszane na ostatnim Zarządzie. Z programu wyłączono punkt dotyczący uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego, gdyż wcześniej nie zaakceptowały tego komisje.

Uchwalono m.in. przyznanie SP ZOZ 120 tys. złotych na pomoc w spłacie zadłużenia. Zaakceptowano sprawozdania dyrektorów placówek oświatowych dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego. Z najnowszych informacji wynika m.in., że do pierwszą klasę LO rozpocznie 112 uczniów. Natomiast na kierunkach zaocznych w ZSZ naukę rozpocznie więcej uczniów niż przewidywano, bo 84. W tej szkole utworzono na ten rok szkolny 22 oddziały. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym będzie się uczyło 92 osób w 12 oddziałach. Niezbyt duża ilość osób korzysta z Bursy Szkolnej, gdyż złożono 16 podań, al. to jest w tym wypadku raczej stały trend.

Przy okazji radny Wacław Grenda zasugerował, by uczniowie LO podczas lekcji wychowania fizycznego jednak nie biegali po chodniku przy ulicy Popiełuszki, gdyż chodnik jest fatalnym stanie i może stwarzać zagrożenie.


Aktualności

Powiązane artykuły