Możesz uzyskać dotację na usuwanie azbestu

Jest możliwość uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz jego oddziału wojewódzkiego na usunięcie z posesji gminnych i prywatnych wyrobów zawierających azbest.

Dotacja dotyczy tylko prac związanych z demontażem i utylizacją.

Koszt zamiany elementów azbestowych na inne (np. zmiana pokrycia dachowego na dachówkę lub blachę) ponosiłby właściciel nieruchomości. Na ten cel dotacji się nie otrzyma.

Wszystkich chętnych do likwidacji wyrobów azbestowych ze swoich posesji w 2012 roku proszę o kontakt z inspektorem do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Gołdapi – panią Elżbietą Sakowicz, pok. 25, tel. 876156023.

Do końca września 2011 roku czekamy na państwa deklaracje przystąpienia do Programu.

Jeśli spotka się to z Państwa zainteresowaniem to gołdapscy radni dostaną propozycję przeznaczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do uzyskania dotacji.


Aktualności

Powiązane artykuły