M.in. brak tablic, książek i ogrodzeń…

Jak informuje Edyta Wrotek, rzecznik prasowy wojewody Mariana Podziewskiego: Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo wypoczynku dzieci młodzieży w naszym województwie.

Co roku organizuje akcję „Bezpieczne wakacje”. Służby podległe wojewodzie ,  które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo podejmują w okresie letnim dodatkowe działania profilaktyczne, inspekcyjne i kontrolne szczególnie ważne dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W wyniku podjętych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego działań kontrolnych, mających na celu zapewnienie bezpiecznego przebiegu wakacji letnich w 2011 roku , kontroli poddanych zostało 1320 obiektów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z tego skontrolowano:

– 28 boisk,

– 5 obiektów wielkopowierzchniowych– hale sportowe, obiekty handlowe, park wodny

– 769 placów zabaw

– 519 obiektów służących do czynnego wypoczynku / obiekty ośrodków kolonijnych/

 

Działania sprawdzające obejmowały w szczególności wykonywanie ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów oraz ocenę aktualnego stanu technicznego.

Oceniając podjętą akcję należy stwierdzić, iż około 40% skontrolowanych obiektów wymagało wydania zaleceń pokontrolnych, nawet z nakazem wyłączenia z użytkowania.

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były:

– brak aktualnych przeglądów okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów;

– brak przeglądów instalacji elektrycznej , gazowej, i przewodów kominowych;

– brak książek obiektów budowlanych;

– niewłaściwy stan elementów drewnianych infrastruktury placów zabaw;

– brak tablic ostrzegawczych;

– obluzowanie śrub montażowych, skorodowanie połączenia,  brak uchwytów, wystające ostre elementy;

– brak ogrodzeń i regulaminu;

– powyrywane gniazda włączników instalacji oświetleniowej;

– drobne usterki wyposażenia placów zabaw.

Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego wydawali zalecenia pokontrolne.

Ponadto nakazano:

– likwidację placu zabaw oraz usuniecie bramek;

– w 2 przypadkach usunięcie niesprawnych urządzeń;

– wyłączono z użytkowania molo, 2 pomosty, oraz plac zabaw do czasu usunięcia nieprawidłowego stanu technicznego.


Aktualności

Powiązane artykuły