Jubileusz przeszedł niezauważony

straz_miejskaW Olsztynie odbędą się jutro obchody dwudziestolecia powstania tamtejszej Straży Miejskiej i przy tej okazji warto zauważyć, że podobny jubileusz gołdapskich funkcjonariuszy municypalnych przeszedł w tym roku u nas niemal niezauważony.

Natomiast gołdapską Straż Miejską formalnie powołano 1 lipca 1991 roku. Pomysłodawcą był ówczesny wiceburmistrz Jarosław Słoma.

– Pomysł tworzenia straży miejskich w Polsce powstał na restytucyjnym kongresie Związku Miast Polskich – przypomina marszałek. – Nasza straż była jedną z pierwszych.

Na początku gołdapska komenda liczyła dziewięć osób, obecnie jest to czterech funkcjonariuszy. Wtedy dawało się wyczuć pewien dystans ze strony policji w stosunku do tego pomysłu, po kilku latach okazało się, że straż miejska może być uzupełnieniem wspólnych działań. Powszechne są już wspólne patrole policjantów i strażników.

Od początku komendantem jest Paweł Werchowicz. Stopnie mają inne niż w policji, bo są nazwami przypisane do stanowisk, m.in. aplikant, młodszy strażnik i starszy strażnik.

– Pierwszym autem, które mieliśmy do dyspozycji był polonez Caro – wspomina Paweł Werchowicz, potem był fiat Palio i teraz mym peugeota.

Straż Miejska od początku nie ma takich uprawnień jak policja, to działalność bardziej porządkowa, związana także z ruchem drogowym.

Podstawą ich działania jest ustawa o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisem (Rozdz. I, Art.2. pkt 3.) w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę „straż miejska”.

Aktualnie mają prawo do posiadania broni, choć nasi strażnicy jej nie zakupili. Komendant Paweł Werchowicz twierdzi, że w ich pracy najskuteczniejszy jest paralizator.

W historii działań gołdapskiej Straży Miejskiej upamiętniły się nie tylko działania związane z porządkiem w mieście, ale choćby skuteczna pogoń za bandytami, którzy napadli przed laty na kantor.

Od 24 grudnia 2009 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.). W oparciu o jej zapisy Wojewoda Warmińsko-Mazurski sprawuje, przy pomocy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadzór nad działalnością straży gminnych (miejskich), funkcjonujących na terenie województwa,  w celu zapewnienia zgodnego z prawem ich działania.

Istnieje też, jako ciało integrujące, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych i Wojewódzka Prefektura Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.

Podczas piątkowego spotkania w Olsztynie wojewoda Marian Podziewski wręczy odznaczenia zasłużonym funkcjonariuszom.


Aktualności

Powiązane artykuły