Uczą się dla … uczniów

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z Gołdapi – uczestnicy projektu „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” właśnie zakończyli 10 dniowe praktyki w przedsiębiorstwach. Podnosili swoje kwalifikacje pracując w prestiżowej sieci hoteli Grupie Anders. A wszystko dla dobra uczniów.
„Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności praktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach. W projekcie udział bierze również udział kilkunastu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z naszego województwa.

Pan Paweł i Pani Agnieszka – Uczestnicy Projektu na co dzień pracują w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi. Obydwoje uczą ekonomicznych przedmiotów zawodowych. Jak sami mówią – zdobyte w trakcie praktyk umiejętności, chcą przekazać dalej – swoim uczniom.
Dzięki tej praktyce będziemy mogli w „nieksiążkowy” sposób pokazać uczniom na czym polega praca w przedsiębiorstwie – mówi Pan Paweł
Program praktyk daje znakomitą okazję dla Uczestników Projektu do konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w firmie, a co za tym idzie umożliwia poznanie i dysponowanie realnymi przykładami, które mogą wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela. Podczas dziesięciu dni  praktyk nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w bieżących pracach poszczególnych działów. Była to również okazja by, zmierzyć się z zadaniami stawianymi profesjonalistom z branży finansowej oraz marketingowej.
To dla nas okazja, by zetknąć się z pracą w realnych warunkach przedsiębiorstwa. Każdego dnia zdobywamy doświadczenie, rozwijamy się. Wspólnie z pracownikami działu marketingowego min. opracowaliśmy kampanię promocyjno- reklamową jednego z projektów firmy –mówi Pani Agnieszka
Jestem pewna, że doświadczenie zdobyte podczas praktyk będziemy mogli przenieść na grunt szkoły– dodaje

Dzięki współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego 44 nauczycieli przedmiotów zawodowych z sześciu województw min. podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego czy warmińsko-mazurskiego będzie miało szansę odbyć dwutygodniowe praktyki w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Więcej informacji o projekcie na www.enze.fnm.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez  Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”.


Aktualności

Powiązane artykuły