Wilhelmstrasse – ulica Wolności

Dawna Wilhelmstrasse to dzisiejsza ulica Wolności. Jej przebieg jest identyczny z przedwojennym. Zachował się nawet charakterystyczny uskok ulicy przy wjeździe w ulicę Krzywą. Ulica rozpoczynała się przy rynku, krzyżowała z Blumenstrasse (obecnie ul. Partyzantów) i kończyła się wjazdem w Schützenstrasse (dzisiejsza ulica Wojska Polskiego). W środkowym odcinku w kierunku wschodnim odchodziła Schröderstrasse (dzisiejsza Krzywa). Dominującym elementem ulicy były koszary 44 Pułku Piechoty im. Hrabiego Dönhoffa, których brama wjazdowa znajdowała się pomiędzy budynkami Wolności 6 i 8. Budynki koszarowe przetrwały do dziś, wśród nich wyróżnia się kasyno oficerskie którego ściany licowane … Czytaj dalej Wilhelmstrasse – ulica Wolności