Piotr Rant

Piotr Rant – geolog, samorządowiec, przedsiębiorca. Właściciel firmy geologicznej UNI-GEO. Jeden z inicjatorów budowy tężni i uzdrowiskowego wykorzystania gołdapskich wód mineralnych.

Na bazie wykształcenia, doświadczenia oraz kontaktów zawodowych jako wiodące punkty mojego programu wyborczego dla powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap, widzę:

– rozpoczęcie skutecznych starań o włączenie Gołdapi do krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego – zabezpieczenie w ekologiczną energię, oraz ograniczenie emisji spalin, poprawę jakości powietrza w mieście, powiecie i uzdrowisku; wspomaganie programów, których celem jest zmiana systemów ogrzewania i docieplania domów,

– uruchomienie programu retencji wód powierzchniowych; jest to element, który bezpośrednio ma przygotować powiat do zmian klimatycznych w tym na okresy suszy; uatrakcyjnienie turystyczne gołdapskich akwenów, jeziora i rzeki Gołdapy,

– zabiegi o uruchomienie małego ruchu granicznego i próby inicjowania przygranicznej współpracy gospodarczej; wspieranie inicjatyw zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiatu w tym m.in. na osi strefa ekonomiczna – uzdrowisko,

– zainicjowanie idei programu dopłat do energii elektrycznej na rzecz powiatów północno-wschodniej Polski jako instrumentu wyrównywania szans rozwojowych.

Tak, jak wielu z nas – ja również dokładam swoją cegiełkę do rozwoju naszego miasta i powiatu.

Szanowna pani, szanowny panie – uprzejmie proszę o państwa głos wyborczy

                                                                                                       Piotr Rant