Ogłoszenie. Praca

A&G KOPERTY Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. Niedrzwica, ul. Strefowa 3, 19-500 Gołdap zatrudni osoby na stanowisku: magazynier/kierowca

 

 

Nasze oczekiwania:

– prawo jazdy kategorii C
– karta kierowcy
– uprawnienia na przewóz rzeczy
– uprawnienia na wózki widłowe
– doświadczenie – minimum rok jazdy

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w ramach  umowy o pracę
– gwarancję terminowej płatności wynagrodzenia
– bardzo dobre warunki socjalne

CV proszę składać do biura A&G KOPERTY Sp. z o.o., Niedrzwica, ul. Strefowa 3, 19-500 Gołdap
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.
lub mailowo: ag@agkoperty.com.pl

Telefon kontaktowy: 600896422

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rody (Uf) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Strefowa 3, 19-500 Gołdap zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186954 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego 1.770.000,00 zł. NIP PL 8471438088; Regon 510981291. Dane kontaktowe Administratora:

telefon: 87 615 21 05, e-mail:  rodo@agkoperty.com.pl

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres  rodo@agkoperty.com.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane na czas rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Panu danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych następuje w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości brania udziału w rekrutacji.

Powiązane artykuły