Policyjne działania przeciw uzależnieniom, czyli I Gołdapski Przegląd Filmowy „Drogowskazy”

Policyjne działania przeciw uzależnieniom, czyli I Gołdapski Przegląd Filmowy „Drogowskazy”

Gołdapscy policjanci przy wsparciu burmistrza Gołdapi oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowali I Gołdapski Przegląd Filmowy pn. „Drogowskazy”. W Kinie Kultura zostały wyemitowane 2 cykle spotkań filmowych, w trakcie których odbyło się 6 seansów. Wszystko to w ramach działań prewencyjnych skierowanych do młodzieży. (więcej…)

Czytam dalej »

Lekcje globalne 2022 w ósmej d z gołdapskiej Jedynki

Lekcje globalne 2022 w ósmej d z gołdapskiej Jedynki

Tegoroczne hasło Tygodnia Edukacji Globalnej: Solidarnie ponad granicami! a ów tydzień to 14-20 listopada. W tym tygodniu w SP 1 klasa 8 d prezentuje Tanzanię jako państwo, na które warto zwrócić uwagę świata, wspomaga też nieco Ukrainę. Ale właściwe rozpoczęcie tego tygodnia w naszej klasie następuje już w październiku lekcjami historii powiązanymi z ww. hasłem, czyli dotyczącymi wojny i pokoju na świecie. (więcej…)

Czytam dalej »

Jest możliwość dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów

Jest możliwość dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył na ten cel 25 mln zł. „Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2023 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Kwota do rozdysponowania wynosi 25 mln zł i przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji dwóch zadań: (więcej…)

Czytam dalej »