List do redakcji. CUW (Centrum Usług Wspólnych) powraca jak bumerang…

List do redakcji. CUW (Centrum Usług Wspólnych) powraca jak bumerang…

Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej, z inicjatywy Urzędu Miejskiego, 22 września po raz kolejny radni dyskutowali w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół i przedszkola w Gminie Gołdap. CUW na początek miałby przejąć zadania księgowe i kadrowe poszczególnych placówek oświatowych Gminy Gołdap. Planowana wstępnie przez Urząd struktura tej komórki organizacyjnej to: 1 etat – kierownik, 3 etaty księgowej, 2 etaty pracownika ds. kadr i płac oraz zewnętrzne zlecenie BHP i zlecenie RODO. (więcej…)

Czytam dalej »

Zagospodarowanie „Szpitalówy”. Planowanie czy przypadkowość?

Podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej jednym z punktów będzie: „uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego nad rzeką Gołdapą pomiędzy ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową w Gołdapi”. Uczestnicy konsultacji społecznych są przeciwni budowaniu na tym terenie bloków mieszkalnych. Innego zdania jest burmistrz Gołdapi.

(więcej…)

Czytam dalej »

Bezpłatne szkolenie online dla samorządowców

Bezpłatne szkolenie online dla samorządowców

11 marca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o obronie Ojczyzny, która nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego zadania związane z obowiązkiem świadczeń na rzecz obrony. Ustawa normuje m.in. problematykę dotyczącą systemu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Ojczyzny oraz reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej w przypadku uchylania się od tego obowiązku. (więcej…)

Czytam dalej »