NABÓR DO PROJEKTU PILOTAŻOWEGO „MAM WYBÓR – KURS NA PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zaprasza uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do wzięcia udziału w projekcie pilotażowym pod nazwą: „Mam wybór – kurs na przyszłość”.

 

 

Celem projektu jest przygotowanie 20-osobowej grupy uczniów w wieku od 16. roku życia do wyboru własnej ścieżki zawodowej.

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu odbywać się będzie w dniach: 21-25.03.2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi, przy ul. Żeromskiego 18, pokój nr 5 oraz pokój nr 7.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest uczęszczanie co najmniej do drugiej, a maksymalnie do przedostatniej klasy LO lub ZSZ, przy czym pierwszeństwo będą mieli uczniowie przedostatniej klasy.

 

W przypadku dużej ilości chętnych, przekraczającej limit miejsc, dodatkowym kryterium rekrutacyjnym będzie:

– ogólny wskaźnik frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2021/2022,

– średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, osiągnięta za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.

 

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do projektu, skorzystają z następujących form wsparcia:

– indywidualnych spotkań i grupowych warsztatów z doradcą zawodowym w celu określenia predyspozycji do wykonywania zawodu,

– 4-tygodniowych praktyk w zawodzie wybranym przez uczestnika,

– stypendium w wysokości 1 489,00 zł brutto wypłacone po odbyciu praktyk,

– pokrycia kosztów dojazdu na spotkania, warsztaty oraz praktyki.

 

Każdy uczestnik projektu będzie miał wyznaczonego opiekuna w urzędzie pracy oraz w miejscu odbywania praktyk.

 

Więcej informacji na stronie internetowej PUP w Gołdapi https://goldap.praca.gov.pl/-/17511255-nabor-do-projektu-pilotazowego-w-okresie-21-25-03-2022-r- oraz pod numerem telefonu 87 615 03 95

– Anna Łobanowska (pośrednik pracy) – wew. 107,

– Agnieszka Kudryk-Kalwajtys (pośrednik pracy) – wew. 105.

Powiązane artykuły