Ogłoszenie o konkursie „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II         SAMOPOMOC

MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2022 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 28 stycznia 2022 r.

 

Adres:

Wydział Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/od-zaleznosci-ku-samodzielnosci–ruszyl-nabor-wnioskow


Aktualności

Powiązane artykuły