Cenne godziny w szkole

Cenne godziny w szkole

Klasa 7 d gołdapskiej „Jedynki” już od wiosny uczestniczy w działaniu KORKI realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021 (dofinansowanym ze środków własnych i  ze środków Gminy Gołdap). Celem projektu było budowanie dobrych relacji po okresie pandemii i zdalnego nauczania, podobne cele przyświecają programowi lekcji wychowawczych w tej klasie. (więcej…)

Czytam dalej »

Zastanawiając się nad budową strony internetowej powinieneś pomyśleć o tym pod jaką nazwą ma ona funkcjonować w internecie, jest to tzw. domena.

Zastanawiając się nad budową strony internetowej powinieneś pomyśleć o tym pod jaką nazwą ma ona funkcjonować w internecie, jest to tzw. domena.

Domena dziś nie ma tak dużego znaczenia jak dawniej gdy często praktykowano umieszczanie w nazwie domeny najważniejszych słów kluczowych które były wyszukiwane w Google w kontekście danej usługi, dziś znacznie ważniejszym parametrem jest to aby domena była krótka, łatwa w przekazie ustnym. (więcej…)

Czytam dalej »

Komentarz. Czy RIO się tym zajmuje?

Komentarz. Czy RIO się tym zajmuje?

Czasem komentarz do konkretnego wpisu wydaje się na tyle istotny, że warto jest potraktować go osobno. Na ostatniej sesji burmistrz Tomasz Luto z typową dla siebie „swadą” potraktował list do redakcji Marka Mirosa na temat nieścisłości w budżecie. Oczywiście, chętnie opublikujmy każdą polemikę z drugiej strony, jeśli taka zostanie przysłana redakcji, nawet bez komentarzy. Tyle że ta druga strona jakoś nigdy z podobnej propozycji nie skorzystała. (więcej…)

Czytam dalej »