Ogłoszenie o naborze do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego

Zapraszam do nauki w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi

 

 

 

 

Prowadzimy zapisy do szkoły w roku szkolnym 2021/2022:

1.      zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, średnio co dwa tygodnie,

2.      w roku szkolnym 2021/2022 nauka w szkole trwa 4 lata,

3.      dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych nauka trwa 3 lata (przyjmowani są od razu do drugiej klasy),

4.      po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego

5.      wydajemy zaświadczenia do ZUS-u, MOPS-u, PCPR-u.

 

Zapraszam do biura szkoły codziennie w godzinach 9.00 – 14.00

Gołdap, ul. ks. Popiełuszki 2  (budynek LO),  sekretariat szkoły

Wszelkich informacji można uzyskać telefonicznie

697-254-697

Zapraszam Marek Bludnik – Dyrektor szkoły

 

Fot. pixabay.com

Powiązane artykuły