Najpiękniejsze balkony i ogrody gołdapskiej SM

Odbyło się po raz kolejny podsumowanie konkursu gołdapskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Najpiękniejszy balkon i ogród 2021 r. w zasobach Spółdzielni”. Na nagrody organizatorzy przeznaczyli 8 000 złotych. Upominki ufundowało również Starostwo Gołdapskie. Spośród 114 balkonów i 14 ogrodów dziewięcioosobowa komisja 13 wybrała do nagród i 26 do wyróżnień. Listę dołączamy.

(więcej…)

Czytam dalej »