Najwięcej cudzoziemców nielegalnie pracowało na budowie m.in. w powiecie gołdapskim

Najwięcej cudzoziemców nielegalnie pracowało na budowie m.in. w powiecie gołdapskim

70% nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców na Warmii i Mazurach stanowią obywatele Ukrainy. Pozostali pochodzą z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Bangladeszu, Indii, Syrii, Egiptu czy Azerbejdżanu. Ponad połowa obcokrajowców zatrudnionych niezgodnie z przepisami pracuje w branży budowlanej. Problem dotyka też usług, produkcji, gastronomii, transportu, a nawet pośrednictwa pracy. (więcej…)

Czytam dalej »