Mołdawskie projekty Fundacji Puszczy Rominckiej

Mołdawskie projekty Fundacji Puszczy Rominckiej

Fundacja Puszczy Rominckiej od lat realizuje projekty na Ukrainie i w Mołdawii. W roku pandemii nasze działania międzynarodowe zostały znacznie ograniczone. Niemniej jednak udało się – dzięki wsparciu uzyskanemu z MSZ i od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – utworzyć w zachodniej Mołdawii – w miejscowości Sculeni – Polskie Centrum Międzymorza – ośrodek, który służyć ma lokalnej polskiej mniejszości. (więcej…)

Czytam dalej »