Jeszcze do jutra można składać wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia

Jeszcze do jutra można składać wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 1 grudnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER. (więcej…)

Czytam dalej »