„Gołdap – moja mała Ojczyzna – 450-lecie Gołdapi” – podsumowanie projektu

„Gołdap – moja mała Ojczyzna – 450-lecie Gołdapi” – podsumowanie projektu

Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi realizowało zadanie pt. „Gołdap – moja mała Ojczyzna – 450-lecie Gołdapi” finansowane przez Gminę Gołdap w ramach działania publicznego: Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw. (więcej…)

Czytam dalej »