Ogłoszenie. Praca

IRYD SP. Z O. O. zatrudni pracownika na stanowisko REFERENT DO SPRAW KADR I PŁAC. Od kandydatów oczekujemy:

 

 

 

·        umiejętności sprawnej obsługi narzędzi informatycznych wspomagających realizację bieżących zadań (Microsoft Office, a w szczególności  Excel)

·        zdolności komunikacyjnych niezbędnych w kontaktach ze zgłaszającymi się do kadr pracownikami

·        uporządkowania i umiejętności sprawnej archiwizacji dokumentów

·        samodzielności i odpowiedzialności

·        dokładności i staranności w działaniu pod presją czasu

·        umiejętności pracy w zespole

·        zaangażowania i chęci pogłębiania wiedzy

·        dobrej organizacji pracy i dyspozycyjności.

 

Dodatkowo mile widziane będą:

·        doświadczenie w pracy w zespole kadrowo-płacowym

·        wykształcenie wyższe (zwłaszcza kierunkowe)

·        znajomość języka rosyjskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym

·        umiejętność obsługi programów Płatnik oraz Symfonia kadry i płace

 

Prosimy o dostarczanie CV na adres e-mail: rekrutacja@iryd.pl lub osobiście – do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Gołdapi.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Poniżej przedstawiamy warunki przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Ekonomicznej 5 w Gołdapi, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.

2.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.

3.       Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

4.       Posiada Pani/Pan prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c.       przenoszenia danych,

d.      wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e.       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.       Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Administratora, reprezentującym jego prawnie uzasadniony interes oraz organom administracji publicznej, organom ścigania i sądom, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.

7.       Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji.

 

Powiązane artykuły