O pierwszej szkole średniej w mieście

Długie lata obywatele Gołdapi podejmowali starania o utworzenie w mieście uczelni. Po wielu deklaracjach i negocjacjach burmistrz Schüler, poprzez Oberprezydenta Prus Wschodnich Nikolausa von Werdera, skierował petycję do Ministra Edukacji. Ten, zaskoczony, że w mieście liczącym 8300 mieszkańców nie ma jeszcze wyższej uczelni, obiecał naprawić sytuację w następnym roku budżetowym. Teraz miasto musiało przygotować odpowiednią działkę. 7 maja 1902 r. komisja miejska omówiła kwestie budowy i kosztów.

Widok od strony zachodniej.

(więcej…)

Czytam dalej »