Tak, ponownie dołączyliśmy do akcji…

Tak, ponownie dołączyliśmy do akcji…

Z pewnością  inaczej niż w ubiegłych latach, ale równie z wielkim zaangażowaniem i oddaniem. Sprząta cała Polska, ale my społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi zawsze „zarażamy” pozytywnym działaniem na rzecz przyrody, zawsze reprezentujemy swoją małą, ale jakże pracowitą „komórkę”. (więcej…)

Czytam dalej »