Fundusz Inwestycji Lokalnych. Nabór wniosków do 30 września

Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Termin składania wniosków: od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rzadowy-fundusz-inwesty/7827,Ogloszenia-Prezesa-Rady-Ministrow-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-dla-jednostek-sa.html


Aktualności

Powiązane artykuły