Uczestniczyli w grze terenowej – „Jesteśmy eco i dbamy o naszą planetę

Pięcioro wolontariuszy, harcerzy z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves”, realizuje projekt „Młodzież dzieciom” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Jedną z europejskich wartości, którą chcą  „zaszczepić” młodszym koleżankom i kolegom jest szacunek do świata przyrody i zachowania proekologiczne.

(więcej…)

Czytam dalej »