Tekstem Jarosława Słomy „Żyli tu przed nami” rozpoczynamy dziś na naszym portalu obchody 450-lecia Gołdapi

Żyli tu przed nami Pierwsi ludzie pojawili się na terenie Mazur w paleolicie – starszej epoce kamienia – około 14 tysięcy lat temu. Działo się to po wytopieniu lądolodu zalegającego przez tysiąclecia bezludną pustynię lodową. Byli to myśliwi wędrujący w poszukiwaniu pożywienia, nie posiadający stałych siedzib. Prawdopodobnie podążali śladami reniferów żywiących się roślinnością tundrową. Łowcy reniferów ze schyłkowego okresu epoki lodowej zakładali obozowiska nad brzegami rzek i jezior. Te niewielkie grupy ludzkie współczesna nauka zalicza do późno paleolitycznego kręgu kultur z liściakami – narzędzi krzemiennych (kultura ostrzy trzoneczkowatych). W mezolicie, … Czytaj dalej Tekstem Jarosława Słomy „Żyli tu przed nami” rozpoczynamy dziś na naszym portalu obchody 450-lecia Gołdapi