Uwaga mikroprzedsiębiorcy. Tarcza antykryzysowa gołdapskiego PUP

W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.374 z późn. zm.) Powiatowy Urząd  Pracy w Gołdapi informuje o uruchomieniu od 1 kwietnia br. umarzalnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej adresowanych do mikroprzedsiębiorców.

(więcej…)

Czytam dalej »