Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” 2020

Uprzejmie informujmy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Szczegóły w załącznikach.

Kierunki i warunki_brzegowe_PWRMR_III_na_2020_rok

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach _Programu wyrównywania różnic między regionami_ 2020

Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_III

Wniosek dla projektodawcy Powiat Gołdapski 2020

Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_-_obszary_wsparcia_PWRMR_III_w_2020_roku intensywanośc pomocy

Zalącznik do wniosku – oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami na rzecz PFRON

Zalącznik do wniosku – oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami na rzecz ZUS i US

Zalącznik do wniosku – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Załącznik do wniosku -wskaźniki obszar B

Załącznik do wniosku -wskaźniki obszar D

Zasady A-Katalog Zasady_B_C_D_F_G Katalog

Zasady_E Katalog

Powiązane artykuły