Nabór do Szkoły Podstawowej nr 3

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i wszystkich klas szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2019 r. od godz.7:30.
Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci z roczników: 2016, 2015, 2014, 2013.
Dysponujemy wolnymi miejscami w następujących grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki,

5-latki, 6-latki.

Nasze zajęcia odbywają się:

 • w doskonale wyposażonych salach przedszkolnych (m.in. magiczne dywany, tablice interaktywne, tablety) oraz pracowniach przedmiotowych (m. in. tablice interaktywne, laptopy, komputery, różnorodne pomoce dydaktyczne)
 • na nowoczesnym kompleksie boisk,
 • w sali gimnastycznej,
 • na placu zabaw,
 • w pracowni garncarskiej,
 • w miasteczku ruchu drogowego,
 • w bibliotece z bogatym księgozbiorem,

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • różnorodne zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej,
 • pomoc psychologa, pedagoga, logopedów,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • posiłki w szkolnej stołówce,
 • świetlicę w godz. 630 – 1630 z możliwością przedłużenia w razie potrzeby,
 • szkoła nasza jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy szkołą nowoczesną dbającą o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Ściśle współpracujemy z Radą Rodziców, która jest inicjatorem wielu naszych przedsięwzięć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

Niezbędną do rekrutacji dokumentację można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej: www.sp3goldap.pl.

Tel.87 615 08 54, email: sp3.goldap@wp.pl

Powiązane artykuły