Ogłoszenie: Wdrożenie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

GoldMedica Sp. z o.o. jest wnioskodawcą i realizatorem projektu pt. „Wdrożenie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Celem projektu jest stworzenie możliwości prowadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów przez Goldmedica Sp. z o.o., przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wdrożenie do działalności zintegrowanego systemu teleinformatycznego i e-usług zdrowia.

W szczególności cel główny projektu stanowi bezpośrednią odpowiedź na ogromne tempo rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwiają sprawną obsługę stale narastającej ilości informacji, przy wciąż zwiększających się wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, stabilności i wydajności systemów, przy uwzględnieniu potrzeb odbiorców usług publicznych dotyczących świadczeń zdrowotnych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie do wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wdrożenie do działalności Spółki zintegrowanego systemu medycznego usług świadczonych on-line, usprawni proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększy efektywność ich realizacji.

Ogólna wartość projektu 1.178.496,79 zł, w tym środki unijne 986.422,27 zł.

Ogłoszenie płatne


Aktualności

Powiązane artykuły