Są jeszcze pieniądze z RPO dla aktywnych i pomysłowych

Są jeszcze pieniądze z RPO dla aktywnych i pomysłowych

Kolejne jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową; wdrażaniem programów zdrowotnych; aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; ułatwianiem dostępu do usług społecznych w tym integracji ze środowiskiem lokalnym. (więcej…)

Czytam dalej »