13 grudnia – zatem trochę wspomnień

Stan wojenny był w Gołdapi poprzedzony między innymi poświęceniem sztandaru „Solidarności” Rominckiego Kombinatu Rolnego. W ówczesnym Ośrodku Wczasowym Zarządu Głównego ZZ Pracowników Prasy, Książki, Radia i Telewizji szybko zaczęto tworzyć Ośrodek Odosobnienia dla internowanych kobiet, który działał między 6 stycznia – 24 lipca 1982 r.

 

 

 

 

http://www.encysol.pl/wiki/O%C5%9Brodek_Odosobnienia_dla_Internowanych_Kobiet_w_Go%C5%82dapi

Niżej między innymi karty do gry oraz znaczki pocztowe wykonane przez kobiety internowane.

Źródło: Kobiety internowane. Gołdap 1982, Białystok 2008.

Archiwum goldap.org.pl

Powiązane artykuły