Ruszy budowa zakładu przyrodoleczniczego

Ruszy budowa zakładu przyrodoleczniczego

Gmina Gołdap otrzymała otrzymała dotację w wysokości prawie 18 milionów złotych na budowę zakładu przyrodoleczniczego w Dzielnicy Uzdrowiskowej. Jest to 60 proc. kosztów przedsięwzięcia (całkowity koszt niespełna 30 mln złotych). W związku z tym 5 listopada burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę na kwotę prawie 26,5 miliona złotych na realizację tej inwestycji.  (więcej…)

Czytam dalej »