Samorządowiec i instruktor ZHP

Ryszard Wrzosek,
emerytowany nauczyciel historii, żonaty, dwóch synów i wnuki.
Samorządowiec i instruktor ZHP. Moje hobby działka, rower, dobra książka.

 

 

 

 

Program wyborczy kandydata na radnego z okręgu wyborczego nr 12

1. Skuteczniejsze ściąganie podatków od podmiotów fizycznych i prawnych.
2. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli, docieplenie budynku
Szkoły Podstawowej nr 1.
3. Budowa zielonej strefy rekreacji nad rzeką Gołdapą.
4. Ratowanie starych drzew przed bezmyślną wycinką.
5. Modernizacja powiatowej ulicy Partyzantów przy współudziale finansowym gminy.
6. Bezpłatny szerokopasmowy internet w wybranych punktach miasta.
7. Dążenie do obniżenie podatków od nieruchomości i środków transportu.
8. W sezonie letnim wprowadzenie stałego połączenia komunikacyjnego
ze strefą uzdrowiskową.
9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zwrot nakładów poniesionych przez
mieszkańców na odnawialne źródła energii.
10. Wspieranie finansowe powiatu w podniesieniu standardów opieki zdrowotnej
(szpitala oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej).

Zagłosować na mnie możesz w lokalu wyborczym
przy ul. Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1.

 

Ogłoszenie płatne, finansowane przez KWW Wspólna Gołdap.


Ogłoszenia

Powiązane artykuły