Marzanna Marianna Wardziejewska – kandydat do Rady Powiatu

Marzanna Marianna Wardziejewska – nauczyciel; dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi.

Mieszkańcy Gołdapi! Kandyduję do Rady Powiatu z okręgu miejskiego.
Piszę o sobie – pracowita i odpowiedzialna, bo tak mówią o mnie ludzie, którzy mnie znają. Jestem kompetentna i konsekwentna w działaniu. Posiadam doświadczenie w pracy samorządowej.

Moja codzienna praca z dziećmi jest jednocześnie moją wielką pasją.

Moje priorytety:

I. DROGI

  • Uchwalenie wieloletniego programu infrastruktury drogowej i jego konsekwentne realizowanie
  • Starania o zewnętrzne środki na realizację inwestycji drogowych (m.in. na ul. Partyzantów i ul. Lipową)
  • Polepszenie współpracy między Gminą a Powiatem w zakresie modernizacji dróg w Gminie i Powiecie

II. ZDROWIE

  • Dokończenie remontu gołdapskiego szpitala
  • Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny
  • Efektywne szukanie personelu medycznego

III. EDUKACJA

  • Poprawa bazy a szczególnie bazy sportowej w szkołach prowadzonych przez Powiat
  • Wzbogacenie oferty edukacyjnej o dodatkowe kierunki kształcenia
  • Organizowanie dodatkowych zajęć dla młodzieży

Głosować na mnie mogą wszyscy mieszkańcy Gołdapi. Będę na listach we wszystkich lokalach wyborczych. Proszę o głos!

Marzanna Marianna Wardziejewska


Ogłoszenia

Powiązane artykuły