OGŁOSZENIE

IRYD SP. Z O. O. zatrudni pracownika na stanowisko SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

 

 

 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy w dziale kadrowo-płacowym
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunkowe)
 • dobrej znajomości oraz umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych, PFRON
 • umiejętności sprawnego przygotowywania wszelkiej dokumentacji kadrowo–płacowej, tj. umów, porozumień, zaświadczeń, świadectw pracy, itp.
 • umiejętności sprawnego przygotowywania i naliczania list płac
 • umiejętności efektywnej współpracy z urzędami i instytucjami typu: ZUS, US, Urzędy pracy
 • umiejętności sprawnej obsługi narzędzi informatycznych wspomagających realizację bieżących zadań (Microsoft Excel, Płatnik, Symfonia Kadry i Płace, system ewidencji obecności)
 • zdolności komunikacyjnych niezbędnych w kontaktach ze zgłaszającymi się do kadr pracownikami
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • dokładności i staranności
 • odporności na stres
 • umiejętności pracy w zespole
 • dyspozycyjności.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • znajomość języka rosyjskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość regulacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców.

Prosimy o dostarczanie CV na adres e-mail: iryd@iryd.pl lub osobiście – do siedziby firmy przy ul. Ekonomicznej 5 w Gołdapi.

Konieczne jest określenie, na jakie stanowisko składana jest aplikacja.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Poniżej przedstawiamy warunki przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie IRYD sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo IRYD sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekonomicznej 5 w Gołdapi, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie IRYD sp. z .o.o. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Administratora, reprezentującym jego prawnie uzasadniony interes oraz organom administracji publicznej, organom ścigania i sądom, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników
i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji.

Powiązane artykuły