Ogloszenia Zarządu Dróg Powiatowych

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze ds. uzgodnień, zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi.

***

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. eksploatacji dróg oraz gospodarki zielenią w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi.

Informacja o naborach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (https://zdp-goldap.bip.gov.pl/) w zakładce Praca. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 09 89.


Ogłoszenia

Powiązane artykuły