Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 roku

Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 roku. W załączeniu ogłoszenie otwartego konkursu oraz formularze. Szczegóły znajdują się na BIP: http://bip.powiatgoldap.pl/5129/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-formie-wsparcia-zadan-publicznych-powiatu-goldapskiego-w-2018-roku.html

 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 roku

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania końcowego

wzór umowy

Zaktualizowany harmonogram_2018

Zaktualizowany_budżet_realizacji_zadania_na_2018

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły