Szanowna Redakcjo!

Przeglądając „Gazetę Lecką”, która jako tygodnik była wydawana w Lecku, czyli dzisiejszym Giżycku i ukazywała się w piątki w latach 1875 – 1892 (w ostatnim roku ukazywała się 2 razy w tygodniu). Była redagowana po polsku, ale drukowano ją czcionką gotycką (tzw. Szwabachą – niem. Schwabacher). Gazeta redagowana przez Marcina Gerssa (Giersza), prawie w całości wypełniona jego twórczością, głównie tłumaczoną z języka niemieckiego. Gazeta przyczyniła się do popularyzowania języka, piśmiennictwa i historii Polski, po roku 1880 zamieszczała utwory pisarzy polskich (J. Kochanowskiego, I. Krasickiego, J. I. Kraszewskiego), artykuły o wybitnych … Czytaj dalej Szanowna Redakcjo!