Ogłoszenie Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Gołdapi uprzejmie przypomina, że terminy opłat za wywóz śmieci mijają 15 – go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Osoby, które nie dokonały wpłaty w sierpniu za miesiąc lipiec, prosimy o należną wpłatę na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu.

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr. 41 Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz pod nr. telefonu (87) 615 60 43.

 


Aktualności

Powiązane artykuły