W najnowszym „Heimatbrücke”

heimatbruecke_08_11Otrzymaliśmy właśnie czwarty, tegoroczny, numer „Heimetbrücke”, wydawanego w Stade czasopisma byłych niemieckich gołdapian. Jest tu m.in. relacja z ostatniego „Sommerfestu” i jak zwykle kilka ciekawych informacji historycznych wraz z fotografiami.

Na przykład z krótkiej notatki o Kantschule (od 1936 roku potem liceum dla chłopców) wynika, że ostatni egzamin w tej szkole odbył się 3 lutego 1944 roku. Jedną z ilustracji tekstu jest pieczęć szkoly. Przypomnijmy, że Kantschule i znajdowała się w budynku obecnego LO.

Są też archiwalne zdjęcia wsi Jabłońskie, wnętrze dworca i banku znajdującego się przed wojną po wschodniej stronie rynku.

heimatbruecke_08_11_pieczec_gimnazjum heimatbruecke_08_11_jablonskie heimatbruecke_08_11_na_dworcu heimatbruecke_08_11_sparkasse


Aktualności

Powiązane artykuły