Bitwa w pobliżu Gołdapi

Walki w I wojnie światowej na obszarze Prus Wschodnich to mało znana karta z historii naszych ziem. Najbardziej znaną była bitwa pod Tannenbergiem 25-30 sierpnia 1914 roku (Tannenberg – obecnie Stębark). Niemcy nazwali tę bitwę zemstą za Grunwald (między Grunwaldem a Stębarkiem rozegrano bowiem najbardziej znaną nam, Polakom, bitwę). Nieco wcześniej, bo 20 sierpnia 1914 roku stoczono inną, bliższą Gołdapi, potyczka. Nazwano ją „bitwą pod Gąbinem”, a rozegrała się na obszarze między Gołdapią, Puszczą Romincką a Gąbinem (dziś -Gusiew). Doszło do niej w wyniku wojennego zapału jednego z dowódców niemieckich … Czytaj dalej Bitwa w pobliżu Gołdapi