Bieg wpisał się już do kalendarza stałych imprez sportowych

Bieg wpisał się już do kalendarza stałych imprez sportowych

Gołdapski Letni Bieg Jaćwingów wpisał się już do kalendarza stałych imprez sportowych. Pokazała to sobotnia edycja, w której ponownie wystartowała niemała ilość zawodników nie tylko z różnych części Polski, ale również z Litwy. Zawodnicy mieli do pokonania trasę półmaratonu (21,097 km), co sprowadzało się do nieco ponad dwóch pętli.

Czytam dalej »

Z Urzędu Miejskiego: Pismo w sprawie ciągu pieszo-rowerowego

Z Urzędu Miejskiego: Pismo w sprawie ciągu pieszo-rowerowego

Burmistrz Gołdapi skierował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, proponując budowę ciągu pieszo-rowerowego, od cmentarza komunalnego do granicy państwa. Realizacja tych planów, przy współpracy Gminy Gołdap z GDDKiA, znacznie zwiększyłaby bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych poruszających się po tym odcinku drogi krajowej.

Czytam dalej »