Z Urzędu Miejskiego: Preferencyjne pożyczki prośrodowiskowe

Z Urzędu Miejskiego: Preferencyjne pożyczki prośrodowiskowe

Przypominamy, że osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe planujące inwestycje obejmujące aspekty ochrony środowiska mogą skorzystać z preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek oferowanych w ramach programu „EWA plus”. Oprocentowanie wynosi tylko 2%,  a terminowi pożyczkobiorcy mogą liczyć na umorzenie 10% kredytu. (więcej…)

Czytam dalej »

Historia: Jest okazja by przypomnieć dowódcę gołdapskiego garnizonu z XVIII wieku

Historia: Jest okazja by przypomnieć dowódcę gołdapskiego garnizonu z XVIII wieku

Kilka dni temu TVN nadała dwuczęściowy materiał o Ewaryście Walkowiaku, który od kilkunastu lat szuka swoich prawdziwych przodków, ponieważ świadkowie twierdzą,  że jest synem niemieckiego oficera, Hansa von Lossowa i polskiej zakonnicy – siostry Joanny Lossow. Jest zatem okazja by przypomnieć sylwetkę Daniela Friedricha von Lossowa, który w 1763 roku jako pułkownik objął dowództwo gołdapskiego garnizonu. (więcej…)

Czytam dalej »

Zbiórka żywności za nami

Zbiórka żywności za nami

W piątek, 29 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym ogólnopolska zbiórka żywności pod patronatem Banku Żywności w Olsztynie. Wolontariusze Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi zebrali 134 kg żywności. Zebrane produkty zostaną w całości wykorzystane na cele placówki m. in. posłużą do pracy na zajęciach kulinarnych oraz zasilą stołówkę szkolną. (więcej…)

Czytam dalej »

Zabawa z tabliczką mnożenia w SP 5

Zabawa z tabliczką mnożenia w SP 5

Do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie klas trzeciej i czwartej  Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi przygotowywali się cały tydzień. Powtarzali tabliczkę mnożenia jednocześnie bawiąc się przy nauce. W dniu 29 września odbył się sprawdzian „tabliczkowej wiedzy”. Czas był krótki: 3 minuty, a zadań pięć. Każdy, kto bezbłędnie rozwiązał wszystkie przykłady otrzymał certyfikat i odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. To nie koniec. Były też rebusy, łamigłówki i krzyżówki. Wymagały myślenia i kreatywności. Stanowiły dobrą rozrywkę. (więcej…)

Czytam dalej »

POLICJANCI O BEZPIECZEŃSTWIE NA PIKNIKU MOTORYZACYJNYM

POLICJANCI O BEZPIECZEŃSTWIE NA PIKNIKU MOTORYZACYJNYM

W miniony weekend policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi uczestniczyli w  pikniku motoryzacyjnym pn. „Bezpieczeństwo na drogach publicznych” zorganizowanym w ramach międzynarodowego rajdu samochodów terenowych „Transgranica 4x4”. Funkcjonariusze propagowali prawidłowe i bezpieczne zachowania na drodze oraz rozdawali odblaski i karty ICE (w nagłym wypadku).

(więcej…)

Czytam dalej »

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi zawiadamia odbiorców: plac Zwycięstwa strona południowa, wschodnia, ulice Wąska, Szkolna, Armii Krajowej (do ul. Tatyzy), Paderewskiego (do ul. Wąskiej), że 2. października 2017 roku (poniedziałek) w godzinach 22.00 – 02:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z koniecznością przebudowy urządzeń wodociągowych związaną z remontem placu Zwycięstwa. (więcej…)

Czytam dalej »

Dobre relacje jedynym nałogiem rodziny

Dobre relacje jedynym nałogiem rodziny

W ostatni wrześniowy piątek nad gołdapskim jeziorem widocznym przez oszklone ściany budynku zdrojowego Fundacja „Transgranica” w ramach 3. rodzinnego pikniku motoryzacyjnego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” zorganizowała warsztat pod hasłem: „Dobre relacje jedynym nałogiem rodziny”, warsztat sfinansowany przez burmistrza Gołdapi Tomasza Luto z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017. (więcej…)

Czytam dalej »