Z naszego archiwum: Gołdapskie i podgołdapskie wizje

Z naszego archiwum: Gołdapskie i podgołdapskie wizje

Konkretnie te materiały pochodzą z archiwum pani Anny Stechnij, która skrzętnie gromadziła artykuły i notki prasowe dotyczące Gołdapi, przede wszystkim z gazet  – „Białostockiej” i „Współczesnej”. Prezentujemy grafiki Henryka Wilka z lat 70. Jedna z nich jest wizją zagospodarowania mostów w Stańczykach; druga (tę już kiedyś prezentowaliśmy) to pierwotny projekt Ośrodka Wypoczynkowego Pracowników Radia i Telewizji (obecnie sanatorium „Wital”. (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum: To zdjęcie jest ciekawostką…

Z naszego archiwum: To zdjęcie jest ciekawostką…

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że w  podgołdapskim kompleksie umocnień „Robinson” oprócz bunkrów znajdowały się koszary, budynki gospodarcze, boisko i wieże strażnicze. Natomiast baraki koszarowe były złożone z elementów łatwych do montażu, zatem i do ewentualnego przemieszczenia. Tuż po wojnie te baraki zostały wykorzystane i część z nich znalazła się za jeziorem w okolicy Jurkiszek. Nawet w tej okolicy urządzano zabawy taneczne. Na zaprezentowanym zdjęciu scenerię stanowią właśnie owe koszary. (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum: Przedwojenny plan miasta

Z naszego archiwum: Przedwojenny plan miasta

Dziękujemy internaucie, który przysłał nam ten przedwojenny plan miasta. Podobny kiedyś udostępniała Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap (był zdaje się wypożyczony). Plan zeskanowany został w częściach. Toteż po ich połączeniu w niektórych miejscach linie dróg i ulic lekko się „rozmijają”. Sporządzony został pewnie już po 1933 roku kiedy to pojawiły się nazwy hitlerowskie. Wtedy to Suczki (Sutzken) nazwano Hitlershöhe.
(więcej…)

Czytam dalej »

Historia: Jest okazja by przypomnieć dowódcę gołdapskiego garnizonu z XVIII wieku

Historia: Jest okazja by przypomnieć dowódcę gołdapskiego garnizonu z XVIII wieku

Kilka dni temu TVN nadała dwuczęściowy materiał o Ewaryście Walkowiaku, który od kilkunastu lat szuka swoich prawdziwych przodków, ponieważ świadkowie twierdzą,  że jest synem niemieckiego oficera, Hansa von Lossowa i polskiej zakonnicy – siostry Joanny Lossow. Jest zatem okazja by przypomnieć sylwetkę Daniela Friedricha von Lossowa, który w 1763 roku jako pułkownik objął dowództwo gołdapskiego garnizonu. (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum: Warto porównać zabudowę

Z naszego archiwum: Warto porównać zabudowę

Jest kilka wykonanych przed wojną ujęć Gołdapi z lotu ptaka. To pochodzi z czasopisma „Heimatbruecke” wydawanego w Stade przez Kreisgemeinschaft Goldap. Warto porównać zabudowę przedwojenną z obecną ulic – Żeromskiego oraz Górną i Podgórną. Jeśli dobrze się przyjrzymy to nawet będzie widoczna dawna ulica von Lossowa, której już nie ma, ponieważ w tym miejscu jest tylko chodnik prowadzący od ulicy Mickiewicza do przejścia pod jednym z bloków.  (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum: Między innymi zabudowa wokół placu Zwycięstwa

Z naszego archiwum: Między innymi zabudowa wokół placu Zwycięstwa

Zdjęcia z motywem budowy budynków wokół placu Zwycięstwa już przedstawialiśmy. Teraz kilka nieco innych ujęć i wszystkie pochodzą z prywatnej kroniki pani Laurencji Skalmierskiej, osoby niezwykle zasłużonej dla Gołdapi. Jest to między innymi przygotowanie gruntu pod budowę bloków przy zachodniej ścianie placu. Lata 1968 – 1969. (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum: Bomba przy Mickiewicza

Z naszego archiwum: Bomba przy Mickiewicza

W nawiązaniu do bomb z drugiej wojny światowej, które niedawno znaleziono w na Podlasiu… To było w pierwszej dekadzie XXI wieku. W piwnicy widocznego na zdjęciu domu przy ulicy Mickiewicza  podczas remontu znaleziono bombę lotniczą, która sobie spokojnie spoczywała w tym miejscu od wojny. Oczywiście ewakuowano wtedy wszystkich mieszkańców okolicznych bloków. Przy okazji widzimy jak od tego czasu zmienił się budynek i jego otoczenie.  (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum: Na gołdapskim targu

Z naszego archiwum: Na gołdapskim targu

Kilka zdjęć gołdapskiej targowicy wykonanych z lotu ptaka tuż przed remontem. Dodaliśmy również starsze fotografie, między innymi targowicy z widocznym, drewnianym budynkiem tak zwanej „taniej jatki” oraz zdjęcia targowiska, które miało miejsce na placu Zwycięstwa tuż po 89. roku. Przy okazji zdjęcie budynku zwanego „Meksykiem”, stojącego jeszcze w latach 90. w pobliżu obecnej targowicy. 

(więcej…)

Czytam dalej »

Polecamy nie tylko rowerzystom. Bliskie – mniej znane lub nieznane

Polecamy nie tylko rowerzystom. Bliskie – mniej znane lub nieznane

Ten wpis polecamy nie tylko rowerzystom, chociaż im będzie najłatwiej trafić do większości z wymienionych miejsc. W 2005 roku na zlecenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej powstał „Plan ochrony parku” w postaci obszernej kilkutomowej publikacji. Jeden z tomów dotyczy zasobów kulturowych. Autorzy między innymi zinwentaryzowali zabytki, wśród nich znalazły sie obiekty architektoniczne, pomniki, sławne głazy Wilhelma II i obiekty związane z dawnym szlakiem kolejowym, nazwanym przez pasjonata kolei Dariusza Dołubizno – „Szlakiem połamanych semaforów”. (więcej…)

Czytam dalej »

Historia: Jan Modzalewski o Babkach

Historia: Jan Modzalewski o Babkach

Babken (Adl. Rittergut, Gutsbezirk), Kreis Goldap; Babki,  powiat gołdapski, gmina Gołdap. Babki – osada popegeerowska w sołectwie Pogorzel, w południowowschodniej części gminy Gołdap, nad Jarką. Miejscowość położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 15 km na południowy-wschód od Gołdapi, 3,5 km od drogi krajowej nr 65. (więcej…)

Czytam dalej »