Zbigniew Konobrocki – kandydat do Rady Miejskiej Gołdapi

Jestem studentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku filia w Ełku, szczęśliwy mąż i ojciec. Na co dzień od 2006 roku pracuję w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gołdapi jako organizator imprez sportowych, trener piłki nożnej grup dziecięcych i młodzieżowych oraz ratownik WOPR. Moja osoba głównie kojarzona jest działalności sportowej – od 2006 roku udzielam się społecznie w Miejskim Klubie Sportowym „Rominta” w Gołdapi, w którym jestem obecnie sekretarzem Zarządu i zawodnikiem.

 

 

 

Moją przyszłą pracę w Radzie Miejskiej chciałbym poświęcić przede wszystkim mieszkańcom swojego okręgu wyborczego. W ich imieniu będę zabiegał o wykonanie niezbędnych inwestycji – takich jak: – współpraca Gminy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Gołdapi celem uruchomienia dodatkowego monitoringu – uruchomienie monitoringu przy Placu Zwycięstwa 9 i 10 – plan zagospodarowania podwórka przy Placu Zwycięstwa strona wschodnia – północna (przy współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi) Nie pozostanę obojętny na wszelkie problemy zgłaszane przez mieszkańców i będę poruszał je na forum Rady Miejskiej.

Obiecuję wprowadzić kreatywność, świeże pomysły, a jako osoba znana w lokalnym środowisku kierowanie się w pierwszej kolejności zdrowym rozsądkiem i dobrem wszystkich mieszkańców naszej gminy. Proszę o poparcie mojej kandydatury w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi 24 września. Gwarantuję, że oddany na mnie głos nie zostanie zmarnowany.

Powiązane artykuły